باز پژوهی حقوق زن
64 بازدید
ناشر: روزنو
نقش: نویسنده
شابک: 964-7223-06-4
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطالب جلد دوم این مجموعه عبارت اند از: بررسی حقوق زن در قانون مدنی (خواستگاری و نامزدی ریاست و مدیریت خانواده مهریه و نفقه بررسی حق مالکیت و اشتغال زن وضع حقوقی زن در انحلال نکاح از طریق طلاق وضع حقوقی زن در حضانت و سرپرستی کودک اجرت المثل نحله و تملک نصف دارایی شوهر نابرابری زن و مرد در قواعد مربوط به تابعیت) و بررسی حقوق زن در قوانین مربوط به اشتغال زن (زن و تصدی مسیولیت ریاست جمهوری استخدام زنان در مشاغل دولتی در نظام حقوقی ایران زنان و حق قضاوت حقوق کار و تامین اجتماعی زنان) .