عدالت حقوقى
52 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7329-73-3
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
کتاب متضمن مباحثی است در باب مبانی و اصول عدالت حقوقی (عمدتا با استناد به ایات قران کریم و روایات) که در چهار بخش سامان یافته است .بخش نخست با عنوان حقوق و عدالت شامل واژه شناسی و کلیاتی درباره حقوق و عدالت و اثار مثبت و منفی وجود و فقدان عدالت در جامعه است .در بخش دوم مبناشناسی عدال در بخش سوم موضوع عدالت مبنا هدف و میزان استنباط قواعد حقوقی و در بخش چهارم تبیین عدالت حقوقی مطرح گردیده است .در انتهاب بخش چهارم به اجمال عدالت حقوقی در اندیشه های امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است .