اخلاق و حقوق بین الملل
45 بازدید
ناشر: وزارت فرهنگ و اموزش عالی سازمان مطالعه و تدوین کتب
نقش: نویسنده
شابک: 964-459-388-X
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مولف در این کتاب از تاثیر بسزای اخلاق در حقوق بین الملل همچنین از نقش اخلاق در شکل گیری قواعد حقوقی سخن به میان اورده است .وی کتاب را با این موضوعات تدوین کرده است :((پاره ای از قواعد حقوقی متاثر از اخلاق و مبتنی بر ان)) ((مبانی اخلاقی حقوق بین الملل)) ((مبنای اخلاقی الزام معاهدات بین المللی و قاعده امره)) ((مبنای اخلاقی حقوق بشر دوستانه)) ((حفظ صلح و امنیت بین المللی)) و ((ترویج روابط دوستانه مبتنی بر اخلاق)) .مخاطبان کتاب دانشجویان رشته های ((حقوق)) و ((روابط بین الملل)) هستند .