سلسله پژوهش های فقهی - حقوقی
53 بازدید
ناشر: قوه قضاییه معاونت اموزش وتحقیقات مرکز تحقیقات فقهی
نقش: محقق
شابک: 978-964-981-347-9
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
جلد ششم از سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی براساس نیازها و پرسش هایی صورت گرفته که به مراجع قضایی و محاکم رسیده است. در این جلد چهار مبحث از مباحث قصاص بررسی شده است. در این بررسی با اراء فقها و مبانی و ادله فقهی مراجعه شده و انچه به دست امده با مواد قانون و اراء حقوقدانان تطبیق گردیده و مسایل کاربردی و مشکلات حقوقی ان تبیین گردیده است. مسایل مطرح شده عبارتند از: قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن حدود اختیارات و مسیولیت ولی قهری حبس به سبب تاخیر در استیفای قصاص و مماثلت و تساوی در قصاص عضو.