ایران و گفتگوی تمدن ها
47 بازدید
محل نشر: ارائه شده در انجمن دوستي ايران و يونان ـ آتن / 1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی