فلسفه مجازات ها در فقه کیفرى
44 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » مهر و آبان 1380 - شماره 3 » (16 صفحه - از 30 تا 45)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: یکی از مسائل بحث‏انگیز دنیای امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایی نه چیستی آن سخن به میان می‏آید که از آن به مبنای مجازات یا اهداف مجازات نیز می‏توان تعبیر کرد. برای مجازاتها اهداف متعدّدی ذکر نموده‏اند، از انتقام که یکی از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگی عمومی و عبرت‏آموزی دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدّی میان متخصصان حقوق کیفری، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفری در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژه‏ای برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پاره‏ای از کیفرهای ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمی‏توان کرد که تأسیس یک نظام کیفری کارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سیاست کیفری روشن که عدالت کیفری را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفری بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفّقیت‏آمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیده‏ایم اولاً روشن سازیم در حقوق کیفری اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پاره‏ای از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات علی الاصول و دست کم در جرایمی که تعدی به حق الله محسوب می‏شود مطلوبیت نفسی ندارد.