مبانی نظری ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به زنان
47 بازدید
محل نشر: نشريه ريحانه» شماره 1 / فصلنامه فرهنگي و پژوهش مركز امور زنان رياست جمهوري / زمس
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی