نسبت میان عدالت و حقوق بشر
42 بازدید
محل نشر: دانشگاه مفيد / مجموعه مقالات همايش حقوق بشر / 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی