نگاهی به یک ترجمه « کتاب فرهنگ حقوق بین الملل»
41 بازدید
محل نشر: نامه مفید » بهار 1376 - شماره 9 » (6 صفحه - از 221 تا 226)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی