مواجهه با تروریسم رویکرد نظامى سیاسى و یا حقوقى -1-
43 بازدید
محل نشر: نامه مفید » مرداد و شهریور 1383 - شماره 43 » (28 صفحه - از 141 تا 168)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده تروریسم پدیده جدیدی نیست، تاریخ مشحون از اقدامات شوم تروریستی است که با انگیزه های گوناگون ارتکاب یافته و حیات انسان­های بی­گناه بی­شماری را سلب نموده و حقوق، آزادی­ها و امنیت مردم را به مخاطره افکنده است. امروز اما تروریسم از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی تبدیل شده و خوف آن وجود دارد که با گسترش آن صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتد. نگارنده با نگاهی به علل ارتکاب ترور توسط افراد یا گروه­ها، راه­های مقابله با آن را مورد توجه قرار داده، از سه پارادایم نظامی(جنگ)، سیاسی و حقوقی سخن گفته و این نتیجه را به دست داده است که باید به رویکرد قانون و اجرای آن در داخل کشورها و نیز صحنه بین المللی توجه بیشتری مبذول نمود و نیز عند الاقتضاء از دیپلماسی مذاکره بهره برد و نباید با اعمال خشونت و جنگ در انتظار نابودی تروریسم نشست و در جایی که راهی جز مبارزه نظامی باقی نیست و با نظارت مجامع بین المللی جنگی افروخته می‌شود، رعایت حقوق بشر دوستانه الزامی است؛ چنان­که محاکمه متهمانِ به ارتکاب جرایم تروریستی در محاکم داخلی یا بین المللی، مستلزم رعایت حقوق متهم و تحقق محاکمه­ای منصفانه است. واژه­گان کلیدی: تروریسم، پارادایم اجرای­ قانون، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه