عدالت و حقوق
45 بازدید
محل نشر: قبسات » تابستان 1383 - شماره 32 » (30 صفحه - از 51 تا 80)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ناصر قربان‌نیا* چکیده عدالت به‌عنوان مبنا و هدف حقوق جایگاه ویژه‌ای در نظامهای حقوقی و نظام حقوقی اسلام دارد. به‌خصوص آن‌که عدالت از زبان عدل‌شناسی مطرح شود که خود در سیره و گفتار مظهر عدل تام است. در این نوشتار تلاش گردیده است تا ضمن بررسی واژة عدل و ظلم از گفتار علوی آثار آن در نظام حقوقی و بویژه، حقوق کیفری بررسی گردد. واژگان کلیدی: عدالت، حقوق، نظام حقوقی، عدل و ظلم، امام علی(ع).