فلسفه مجازاتها در فقه کیفرى اسلام
44 بازدید
محل نشر: رواق انديشه / 3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی