چارچوب هنجاری نظام بین الملل حقوق بشر و بشر دوستانه
48 بازدید
محل نشر: نامه مفید » شهریور 1385 - شماره 55 » (16 صفحه - از 3 تا 18)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده یکی از پرسش‏های مطرح در حوزه مباحث حقوق بشر و بشردوستانه این است که آیا این دو نظام به نحو مشابهی خالق یا بیانگر حق برای اشخاص انسانی هستند یا نه؟ چنین ادعا شده است که حقوق بشردوستانه برخلاف حقوق بشر به انسان‏ها حقوق واقعی اعطا نمی‏کند.بی‏شک نظام بین‏الملل حقوق بشر.عهده‏دار بیان و تأکید بر حق‏های انسان‏هاست. در نظام بین‏الملل حقوق بشر اشخاص صاحب حق به شمار می‏روند.این ایده که نظام حقوق بشر بیانگر و گاه اعطاکننده حق به انسان‏هاست.این تفسیر مضیق از متون حقوق بشری را مردود می‏سازد که هر دولتی موظف است منحصرا حقوق بشر را نسبت به اتباع خود رعایت کند اما آیا به موجب حقوق بشر دوستانه انسان‏ها صاحب حق محسوب می‏شوند؟ در این مقاله با بررسی اسناد بین‏المللی و دیدگاه‏های عالمان حقوق ضمن تأکید بر این‏که در چارچوب هنجاری طراحی شده در دو نظام برای تأمین یک هدف تفاوتی مهم وجود دارد این نکته را روشن خواهیم کرد که براساس حقوق بشردوستانه مدرن باید انسان‏ها را صاحب حق تلقی کرد چنان که بر پایه حقوق کلاسیک مخاصمات مسلحانه نیز از تعهدات مصرح، وجود حق برای اشخاص تحت حمایت قابل استنباط است. واژگان کلیدی:حق، دارنده حق، نظام حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، چارچوب هنجاری