مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ناصر
نام خانوادگی:قربان نیا
نخصص ها:فلسفه ، حقوق

زندگی نامه

1. ورود به حوزه علمیه قم پس از اخذ دیپلم علوم تجربی در سال 62
2. تحصیل در رشته فلسفه دانشگاه تهران در سال 68
3. تحصیل در رشته حقوق دانشگاه مفید در سال 70
4. قبولی در کارشناس ارشد حقوق بین الملل با رتبه دوم کشورى
5. فارغ از تحصیل در سال 76 با دفاع از رساله کارشناسی ارشد با نمره 20
6. ورود به مقطع دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1380
7. دفاع از رساله دکتری در شهریور 85 با درجه عالی
8. کسب رتبه اول در پایه ششم حوزه علمیه قم با معدل عالى، رتبه دوم در پایه هفتم، رتبه اول در پایه هشتم و نهم در امتحان همزمان
9. انتخاب کتاب اخلاق و حقوق بین الملل به عنوان رتبه اول در جشنواره کتاب سال 79
10. تالیف بیش از پنجاه مقاله و چاپ آن در مجلات معتبر علمی به زبان های فارسی عربی و انگلیسى
11. کسب عنوان پژوهشگر برتر کشورى، استانی و دانشگاهی در سال های متوالی 81، 82 ، 83
12. تدریس در دانشگاه های قم و بعضا تهران
13. عضو هیئت علمی گروه حقوق و معاون پژوهشی دانشگاه
14. شرکت در بیش از صد رساله کارشناسی ارشد دانشگاه به عنوان استاد راهنما، مشاور و یا داور.
15. همکاری با مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهى
16. ارائه سخنرانی های علمی در همایش های مراکز دانشگاهی داخلی و خارجى
17. انتخاب کتاب «عدالت حقوقی» به عنوان رتبه دوم در جشنواره کتاب سال 82